Општој болници више од 82 милиона динара за опремање

„Покрајинска влада издвојила је готово две милијарде динара за финансирање и суфинансирање изградње, одржавања и опремања 70 здравствених установа у АП Војводини“, изјавио је данас председник Покрајинске владе Игор Мировић приликом уручења уговора представницима тих установа, истичући да је то наставак континуираног улагања у све здравствене институције, што је један од приоритета Покрајинске владе од 2016. године.

„То потврђује и податак да је до сада, за готово седам година, за инфраструктурне радове и набавку медицинске и немедицинске опреме, из покрајинског буџета издвојено више од 21,8 милијарди динара“, нагласио је Мировић и навео да је Покрајинска влада, заједно са управама института, болница и домова здравља, радила на стварању бољих услова за рад запослених и лечење пацијената.

Општој болници Врбас, према уговору који је примила др Цвета Рогановић, директорка ОБВ, припала су средства за набавку: апарата за ултразвук високе класе са 2 сонде намењене за васкуларне прегледе и за ТЦД прегледе на Одељењу неурологије у износу од 10.224.000 динара; дигиталног мамографа са дигиталном мамотомосинтезом у износу од 29.608.800 динара; ендоскопског стуба са наставцима за гастро и колоно ендоскопију и пратећом ресекционом јединицом у износу од 15.573.702 динара; затим аутоматске ротационе лепилице за Службу операционог блока са стерилизацијом – 2 комада у износу од 857.638 динара; вакум инфилтрационог процесора за инпрегнацију и обраду ткива хисто-тек за Одсек за патологију са цитологијом у износу од 4.560.000 динара; лампе за фототерапију новорођенчади у износу од 618.240 динара; коштаног дензитометра за преглед целог тела у износу од 7.536.000 динара; инфузионих комплексних пумпи у укупном износу од 11.245.600 динара (волуметријска пумпа обична – 5 комада, инфузиона шприц пумпа – 18 комада, инфузиона шприц пумпа за ТСI – 2 комада, грејач крви и инфузионих раствора – 2 комада, сталак за инфузионе пумпе од прохрома – 23 комада, волуметријска пумпа – 18 комада и ентерална пумпа – 4 комада); и за надоградњу постојећег ултразвучног апарата Affiniti 50 са сондом и додатним кардиолошким софтвером (контраст опција) у износу од 2.088.000 динара. Укупно за Општу болницу Врбас издвојено је 82.311.980 динара.

 
Podeli vest: