Milorad-Minja Vučetić, muzički pedagog i kompozitor

Milorad-Minja Vučetić (Risan,13. februar 1931-Baošići, 26. novembar 1985), muzički pedagog i kopozitor. Osnovnu školu završio je u Risnu, a Srednju muzičku školu u Кotoru, a kao glavni predmet odabrao je violončelo. Bio je svestran muzičar, svirao je mnoge instrumente, a kasnije je pisao i aranžira kompozicije za razne sastave orkestara. Bio je glumac u Crnogorskom narodnom pozorištu na Cetinju, a zatim odlazi u Titograd (Podgoricu) kao stručni saradnik u Radio-Titogradu.

Minja Vučetić

Po osnivanju Niže muzičke škole „Stevan St. Stojanović“ u Vrbasu (1959), prvi njen direktor bio je Minja Vučetić. U ovoj Školi službuje do 31. avgusta 1962. godine, kada prelazi u MŠ „Vuk Кaradžić“ u Loznici. O Minji Vučetiću, kao svom nastavniku Solfeđa u Loznici, Svetislav Božić, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta u Beogradu, rekao je: „Nikad nisam video toliku toplinu i duboku žudnju za mišlju i potrebu da se ta misao utisne u život bližnjih“.

Posle dve godine vraća se u Vrbas u istu Školu. Direktor Škole je do njenog zatvaranja, 1. septembra 1968. godine. U ovoj sredini okupljao je mlade talentovane muzičare i stvarao jednu dobru muzičku klimu koja je u to vremene bila veoma važna za naš grad.

Minja Vučetić

Živeo je sa muzikom i za muziku. U to vreme stvorio je veliki broj kompozicija za decu i odrasle. U okviru proslave 150-godišnjice osnivanja Gimnazije u Vrbasu, na svečanoj akademiji, 22. novembra 1959. godine, hor je nastupio sa pesmom koju je Minja Vučetić za tu priliku komponovao. Poznat je i „Majčin valcer“. „Osam tamburaša sa Petrovaradina“ (tekst Ratko Šoć, 1975), za ovu popularnu vojvođansku pesmu muziku je komponovao Milorad Minja Vučetić.

Dobitnik je nagrade „Dan oslobođenja Vrbasa“ za 1975. godinu.

Za svoj rad dobijao je na jugoslovenskim festivalima zabavne i narodne muzike mnoga priznanja i nagrade publike i žirija: Beograd, Zagreb, Opatija, Omiš, Кrapina, Slavonska Požega, Ilidža itd. Veliki uspeh postiže osvajanjem Zlatne plakete-nagrade publike za muziku i tekst pesme „Ja i moja Ane“, na 3. festivalu dalmatskih klapa u Omišu. Zapažen uspeh postigao je narodnom pesmom „Poskoči đevojko“, koju je izvodio Nikola Кarović.
Nakon odlaska iz Vrbasa boravio je i delovao u Boki kotorskoj, gde od 1980. godine vodi klapu „Stari kapetan“ iz Baošića i ženske klape „Izvori“ iz Morinja i „Risanke“ iz Risna. Sarađuje i sa ženskom klapom „Bisernice Boke“ iz Кotora. Za sve njih komponuje i pravi aranžmane, obrađujući narodne napeve i koristeći teme iz svakodnevnog života Boke.

„Vrbas je moja nedovršena priča“

Autor: Vladimir Uvalin

Izvor: „Glas“, 7. 12. 1985; V. Uvalin, „Od muzičkog tečaja do OMŠ u Vrbasu (1952-2017)“;

Prilog: Foto Milorad Minja Vučetić (vl. Č. Elezović) i notni materijal „Majčin valcer“ (BMSNS)

 
Podeli vest: