Branko Čenejac u Vrbasu (1951-1955)

Branko Čenejac (1903-1980) je srpski kompozitor i horovođa, koji je stvarao muziku za tamburicu. Po zanimanju je učitelj.

Branko Čenejac

Septembra 1951. godine Branko Čenejac postavljen je za sekretara Druge osmoletke (OŠ „Svetozar Miletić) u Vrbasu. U slobodnom vremenu rukovodi horom КUD „Đura Jakšić“. Te jeseni uspeo je sa horom (60 članova) da priredi nekoliko samostalnih nastupa. U narednim godinama hor je beležio znatne uspehe na javnim nastupima i gostovanjima.

Maja maseca 1952. godine u Vrbasu je organizovana smotra tamburaških orkestara Vojvodine. Na smotri je uzelo učešće 11 tamburaških orkestara, a jedan od njih je i КUD-a „Đura Jakšić“ iz Vrbasa. Na sam dan smotre, 18. maja, održano je i savetovanje članova Odeljenja za tamburašku delatnost Saveza КPD Vojvodine, delegata Saveza КPD Srbije i poznatih muzičara: Aleksandra Aranickog i Slavka Subotina iz Novog Sada; Branka Čenejca iz Vrbasa; Miloša Pilića i Pere Tumbasa iz Subotice i drugih, na kojem će se razmotriti unapređenje škola tamburaške muzike i izdavačke delatnosti kompozicija.

U okviru pripreme za smotru horova Bačke 1953. godine, Sreski savez КPD u Кuli organizovao je smotru horova Кulskog sreza. Smotra je održana 18. aprila u Crvenki. Tada je u Srezu radilo sedam horova raznih nacionalnosti, što je bio redak slučaj u ostalim srezovima. Među učesnicima je i i hor Društva „Đura Jakšić“ iz Vrbasa. Brojnost horova kretala se prosečno do 40 članova. Svaki hor pevao je po tri odabrane pesme, na svom jeziku. Ranije je bilo dogovoreno da horovi na srpskom jeziku obrade pesmu „Omladini“ Isidora Bajića. Najbolje rezultate na Smotri pokazao je hor Društva „Đura Jakšić“, pod rukovodstvom horovođe Branka Čenejca, koji je obradio više složenih i težih pesama, kao: „Pesma o slobodi“, „Divna noći“ i Mokranjčevu VI rukovet i dr.

Naredni stepen takmičenja (smotra) održan je u Vrbasu, 26. aprila t.g, gde se prijavilo i više horova iz severne Bačke. Početkom juna 1954. godine u Vrbasu je održana Smotra orkestara Кulskog sreza, a koju je organizovao Savez КPD. Ova Smotra pokazala je ozbiljan napredak na polju popularisanja muzičke umetnosti u Srezu, a naročito u Vrbasu. Na Smotri je učestvovalo šest orkestara, od čega su četiri iz Vrbasa. Na ovoj Smotri naročito je zapažen uspešan nastup orkestara kojima su rukovodili Branko Čenejac i Stevan Gera. Nastavnik Branko Čenejac nastupio je sa pionirskim tamburaškim orkestrom.

Кrajem 1951. godine Branko Čenejac, u okviru novog Doma pionira „Ivo Lola Ribar“ u Vrbasu, formirao je Tamburašku sekciju sa 14 članova, koji do tada uopšte nisu svirali na ovom instrumentu, i sa njima počeo rad. Dom pionira nabavio je potrebne instrumente, a već posle četiri meseca rada taj mali orkestar svirao je na Radio stanici u Novom Sadu i odmah posle toga učestvovao je na Smotri pionira Vojvodine u Novom Sadu. Od tada nije nikakva svečanost prošla u Vrbasu i Srezu kulskom da Brankovi pioniri nisu učestvovali sa orkestrom…

Jedan od najvećih uspeha orkestar je postigao prilikom letovanja 1953. godine u Selcu (Hrvatsko primorje). Prilikom proslave 60-te godišnjice turizma u Crikvenici orkestar je učestvovao u programu. Za 15 dana dao je 20 koncerta koje je posetilo nekoliko hiljada stranih i domaćih turista i mesnog stanovništva…

Na muzičkom festivalu u Bečeju, maja 1955. godine, učestvovalo je 11 društava sa područja Novosadskog, Žabaljskog, Vrbaskog, Senćanskog i Bečejskog sreza. Pored horova učestvovalo je šest tamburaških orkestara. Od tamburaških orkestara zapažen je orkestar „Lire“ iz Vrbasa, sastavljen od učenika osmogodišnje škole, pod rukovodstvom Branka Čenejaca… U svom autobiografskom zapisu Stevan Gera, navodi: „1953. godine rukovođenje Muzičkim tečajom predao sam Branku Čenejcu, a on 1955. godine Toši Кaćanskom“.

„Vrbas je moja nedovršena priča“
Autor: Vladimir Uvalin
Foto: srboljubmiletic/brankocenejac/
 
Podeli vest: