Zakazana V sednica skupštine opštine Vrbas

Sanja Žigić, predsednica Skupštine opštine Vrbas, zakazala je za utorak, 29. decembar, V sednicu lokalnog parlamenta. Ovo će biti poslednje zasedanje u 2020. godini, na kojem će se, između ostalog, raspravljati o opštinskom budžetu za 2021. godinu.

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Vrbas /„Službeni list opštine Vrbas“, broj 26/2018 / i člana 67. i 68. Poslovnika Skupštine opštine Vrbas /„Službeni list opštine Vrbas“, broj 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 i 16/2010/

SAZIVAM V sednicu Skupštine opštine Vrbas

sednica će se održati u utorak, 29. decembra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova, u holu Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, u ulici Panonska broj 2.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa četvrte sednice Skupštine opštine Vrbas,

2. Predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2020. godinu,

3. Predlog odluke o budžetu opštine Vrbas za 2021. godinu,

4. Predlog odluke o donošenju Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za 2021. godinu,

5. Predlog odluke o izmenama i dopunama Srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za period od 2018. do 2022. godine,

6. Predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi opštine Vrbas, internom revizoru opštine Vrbas i Pravobranilaštvu opštine Vrbas za 2021. godinu,

7. Predlog odluke o izmeni odluke o načinu, postupku i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Vrbas,

8. Predlog odluke o produženju važenja Odluke o donošenju Strategije održivog razvoja opštine Vrbas za period od 2014. do 2020. godine,

9. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ za 2021. godinu,

10. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Javne biblioteke „Danilo Кiš“ za 2021. godinu, sa Finansijskim planom Javne biblioteke „Danilo Кiš“ za 2021. godinu,

11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Кulturnog centra Vrbasa za 2021. godinu i Finansijski plan Кulturnog centra Vrbasa za 2021. godinu,

12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“,

13. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad opštine Vrbas za 2021. godinu i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Vrbas za 2021. godinu,

14. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu Službe vaninstitucionalne socijalne zaštite Gerontološkog centra Vrbas,

15. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Poslovni plan za 2021. godinu Apotekarske ustanove Vrbas,

16. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Turističke organizacije opštine Vrbas za 2021. godinu,

17. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena Programa rada i finansijskog plana Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas za 2020. godinu,

18. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas za 2021. godinu,

19. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas za 2021. godinu,

20. Predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose,

21. Pitanja i predlozi.

Predsednik SO Vrbas

Sanja Žigić

 
Podeli vest: