Zakazana III sednica Skupštine opštine Vrbas

Sanja Žigić, predsednica Skupštine opštine Vrbas, zakazala je utorak, 24. novembar, III sednicu lokalnog parlamenta. Odbornici će razmatrati dnevni red sa 11 tačaka.

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Vrbas /„Službeni list opštine Vrbas“, broj 26/2018 / i člana 67. i 68. Poslovnika Skupštine opštine Vrbas /„Službeni list opštine Vrbas“, broj 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 i 16/2010/

S A Z I V A M III sednicu Skupštine opštine Vrbas

Sednica će se održati u utorak 24. novembra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova, u sali za sednice Skupštine opštine Vrbas, u ulici Maršala Tita broj 89, u sali na IV spratu.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Vrbas
2. Davanje svečane izjave odbornika Skupštine opštine Vrbas
3. Predlog odluke o Opštinskom veću opštine Vrbas
4. Predlog odluke o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2020. godine do 30. 09. 2020. godine
5. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom
6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, susedne objekte i bezbednost saobraćaja
7. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas
8. Predlog rešenja o prestanku mandata direktora JP „Vrbas-gas“ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas
9. Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Vrbas-gas“ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas
10. Predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose
11. Pitanja i predlozi

Predsednica Skupštine opštine,
Sanja Žigić

 
Podeli vest: