Zakazana 2. sednica Skupštine opštine Vrbas

Sanja Žigić, predsednica Skupštine opštine Vrbas, zakazala je za četvrtak, 01. oktobar, II sednicu lokalnog parlamenta. Sednica će se održati u četvrtak, 01. oktobra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova, u sali za sednice Skupštine opštine Vrbas, u Vrbasu, u ulici Maršala Tita broj 89, u sali na IV spratu.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:
1. Zapisnik sa prve sednice Skupštine opštine Vrbas
2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Vrbas
3. Davanje svečane izjave odbornika
4. Predlozi Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose
5. Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Vrbas za 2020. godinu
6. Predlog odluke o izradi Izmena i dopuna plana generalne regulacije Savinog Sela sa detaljnom regulacijom javnog građevinskog zemljišta
7. Predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna plana generalne regulacije Savinog Sela sa detaljnom regulacijom javnog građevinskog zemljišta
8. Predlog odluke o izradi Izmena i dopuna plana generalne regulacije bloka 27 i 36 u Vrbasu
9. Predlog Odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna plana detaljne regulacije bloka 27 i 36 u Vrbasu
10. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Vrbas
11. Predlog odluke o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u Apotekarskoj ustanovi Vrbas
12. Predlog rešenja o razrešenju Komandanta, Zamenika komandanta, Načelnika i članova Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas
13. Predlog rešenja o imenovanju Komandanta, Zamenika komandanta, Načelnika i članova Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas
14. Pitanja i predlozi

 

 
Podeli vest: