U petak zakazana VII sednica Skupštine opštine Vrbas

Sanja Žigić, predsednica Skupštine opštine Vrbas, zakazala je za petak, 26. februar, VII sednicu lokalnog parlamenta. Odbornici će na ovom zasedanju razmatrati dnevni red sa deset tačaka.

Dnevni red:

1. Zapisnik sa VI sednice Skupštine opštine Vrbas

2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Vrbas

3. Predlog odluke o donošenju Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2021. godinu u opštini Vrbas

4. Predlog odluke o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020. godine

5. Predlog odluke o usvajanju Analize poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za period od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020. godine

6. Predlog odluke o prihvatanju udela bez naknade opštine Vrbas u kapitalu privrednog društva „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd

7. Predlog odluke o dodeljivanju isključivog prava javnom preduzeću, javnoj agenciji i turističkoj organizaciji kojima je osnivač opština Vrbas za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

8. Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije bloka 27 i 36 u Vrbasu

9. Predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose,

10. Pitanja i predlozi.

 
Podeli vest: