Većina zaposlenih u Javnoj predškolskoj ustanovi “Boško Buha” u Vrbasu sutra će održati protest ispred vrtića “Bubica” gde se nalazi uprava, nakon čega će prošetati i do zgrade opštine. Razlog je taj što im plate konstantno kasne i nikada ne znaju kada će da dobiju zarađeni novac.

Već desetak godina ne znaju ni okvirno kog datuma primaju platu.

„Zaposleni su u teškoj materijalnoj situaciji, ugrožena nam je egzistencija zbog neredovnih isplata ličnog dohotka i putnih troškova.  Ovakva situacija u našoj ustanovi koja traje dugi niz godina, dovela je do velikog nezadovoljstva zaposlenih, osećaja manje bitnim i vrednim, zanemarenim, beznačajnim, kao i do slabljenja radnog elana i motivacije“, rekla je Tatjana Vukmirović predsednica sindikata u JPU „Boško Buha“ u Vrbasu.

Kako dodaje, obraćali su se svim nadležnim lokalnim i državnim institucijama, ali niko im nije pomogao da reše tešku situaciju u kojoj su se našli.

Obraćali su se i lokalno samoupravi, školskim upravama, pokrajinskim organima, no podršku u praktičnom rešavanju problema nisu dobili.

„Motivacija za rad je značajno pala i samim tim kod jednog dela zaposlenih je prisutan otpor, jer se bore za svoju ličnu egzistenciju u posebnim, otežavajućim uslovima rada“

Kako dodaju, zaposleni iz ove ustanove se ističu u lokalnoj zajednici ali i na pokrajinskim i republičkim susretima vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika i pored teške situacije.

„Kako ne nalazimo podršku u praktičnom rešavanju situacije, zaposleni su prinuđeni da svoje pravo na zaradu ostvaruju putem sudskih tužbi, čime se finasijska situacija ustanove, još više pogoršava, ali zaposleni nemaju drugog načina da svoje pravo ostvare. Pored finasijskih problema, zaposlene demotiviše i odnos nedovoljnog uvažavanja i razumevanja značaja predškolske ustanove kao najvažnijeg partnera u pružanju podrške deci i porodici“, zaključuje se u obraćanju koje je potpisala predsednica sindikata .