Održana sedma sednica Skupštine opštine Vrbas

Odbornici Skupštine opštine Vrbas sastali su se po sedmi put u ovom sazivu kako bi razmatrali ukupno deset tačaka Dnevnog reda.

Sednica je iz epidemijskih razloga održana u holu Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“. Predstavnici opozicione Odborničke grupe „Oslobodimo Vrbas“ su na početku zasedanja predložili da se Dnevni red dopuni nizom dodatnih tačaka, uglavnom sa ciljem da se formiranjem anketnih odbora, ispita poslovanje pojedinih javnih preduzeća i zaključenih ugovora. Većinom glasova odlučno je da Dnevni red ostane u originalnoj verziji. Prihvaćen je izveštaj Mandatno-imunitetne komisije po kom je potvrđen mandat odborniku Željku Bjelanu iz Кucure, iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, nakon čega je odbornik položio zakletvu. Na sednici je usvojen Predlog odluke o donošenju Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2021. godinu u opštini Vrbas, kao i Predlog odluke o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za 2020. godinu. Sve materijale odbornici su dobili u digitalnoj formi.

Usvojen je Predlog odluke o usvajanju Analize poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, te Predlog odluke o prihvatanju udela bez naknade opštine Vrbas u kapitalu privrednog društva „FULL PROTECT“ d.o.o. Beograd. Izglasan je i Predlog odluke o dodeljivanju isključivog prava javnom preduzeću, javnoj agenciji i turističkoj organizaciji kojima je osnivač opština Vrbas za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije bloka 27 i 36 u Vrbasu takođe je usvojen na ovoj sednici. Predlozima Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose,došlo je do izmena u sastavu Nadzornog odbora Turistčke organizacije i Upravnom odboru Centra za socijalni rad, posle čega je sedmo zasedanje lokalnog parlamenta završeno.

 
Podeli vest: