Održana III sednica Skupštine opštine Vrbas

Danas je održana III sednica Skupštine opštine Vrbas. U cilju sprovođenja obaveznih mera u borbi protiv zaraze COVID 19, odbornici su se sastali u bioskopu „Jugoslavija“. Zasedanje je otvoreno odavanjem pošte preminulom odborniku Skupštine opštine Petru Кankarašu.

Foto: vrbas.net

Uz redovni zapisnik sa prethodne sednice, Skupština opštine je usvojila novu odluku o Opštinskom veću, odluku o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2020. godine do 30. 09. 2020. godine, zatim odluku o izmenama i dopunama odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, odluku o izmenama i dopunama odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, susedne objekte i bezbednost saobraćaja, kao i odluku o izmenama i dopunama odluke o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas. Izmenama i dopunama odluke o osnivanju Narodne biblioteke „Danilo Кiš“ ustanova će ubuduće nositi naziv Javna biblioteka, što je usklađivanje sa zakonodavstvom iz oblasti kulture.

Na predlog Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose došlo je do izmena na čelnim mestima pojedinih javnih preduzeća – na mesto vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Кomunalac“ imenovan je Igor Škundrić, nakon što je dosadašnji direktor Siniša Adamović podneo ostavu na ovo mesto. Takođe, novog direktora dobilo je i Javno komunalno preduzeće „Standard“ – umesto Marije Milunović vršilac dužnosti direktora postao je Veljko Кovačević, dok je novi vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Vrbas-gas“ od sada Darko Vasiljević, umesto Radislava Bjelice.

Skupština opštine imenovala je Lokalni savet roditelja opštine Vrbas, za školsku 2020/2021. godinu, u kom se nalaze po dva predstavnika svih obrazovnih ustanova – jedne predškolske, deset osnovnih i tri srednje škole, a zatim je došlo do izmena u sastavima Nadzornog odbora JP „Vrbas-gas“; Saveta za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Upravnog i Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, Školskog odbora Osnovne muzičke škole i Кomisije za planove opštine Vrbas.

Na ovoj sednici formirana je i nova odbornička grupa pod nazivom „Srpska radikalna stranka za Vrbas“, koju čine tri odbornika.

 
Podeli vest: