OČIŠĆENA DIVLJA DEPONIJA U КUCURI

Opština Vrbas u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i Javnim komunalnim preduzećem „Кomunalac“ Vrbas sanirala je veliku divlju deponiju u Кucuri. Radove su izvele ekipe Poslovne jedinice „Čistoća“ sa mehanizacijom.

„Čišćenje deponije, na kojoj je nagomilano najviše komunalnog otpada, obavljeno je teškim mašinama, rovokopačem, buldozerom i kamionima. Apelujem na žitelje Кucure da koriste svoje kante za smeće koje mi redovno, svakog petka, praznimo i da svoj otpad ne lageruju na površini koja nije za to namenjena. Neodgovorno ponašanje i bacanje smeća na mesta koja za to nisu predviđena opasno je po zdravlje ljudi i zagađuje priroda, a pored toga ostavlja veoma ružnu sliku o svima nama“, rekao je Mladen Pavlović, poslovođa PJ „Čistoća“.

“Divlja deponija u Кucuri do sada je više puta čišćena, ali neodgovorni pojedinci nastavili su da smeće odlažu na mesta koja za to nisu namenjena. Očekujemo da to više neće činiti, a na taj način daće i vlastiti doprinos zaštiti životne sredine. Tako će sredstva, koja se više puta usmeravaju u isti posao, moći da se upotrebe u neke druge važne svrhe,“ kaže rukovodilac PJ „Čistoća“ Alen Bulajić.

Ekologija je jedan od glavnih prioriteta Vlade Srbije i Opštine Vrbas i pa će uz podršku ministarstva u opštini Vrbas biti uklonjene još tri divlje deponije, u Zmajevu, Ravnom i Savinom Selu. Za ove namene sredstva su izdvojena iz republičkog i opštinskog budžeta.

 
Podeli vest: