Obnavljanje saobraćajne signalizacije

Iako kontrolu saobraćajne signalizacije putari JКP Кomunalac Vrbas, vrše tokom čitave godine, septembar je period kada se obavlja planska akcija postavljanja nedostajućih i zamena dotrajalih znakova i tabli na saobraćajnicama u Vrbasu. Ovu sedmicu putarska jedinica započela je sa menjanjem i postavljanjem znakova na teritoriji grada.

Neizostavni deo svakog naseljenog mesta su horizontalna i vertikalna signalizacija. Vrbasom, zbog svog položaja, svake godine prolazi sve više putničkih vozila i teških kamiona. Stoga, bezbednost učesnika u saobraćaju mora biti na visokom nivou. Uz odličnu saradnju s nadležnim odeljenjem loklane samouprave, redovno se održava putna privreda. Nekoliko puta godišnje vrši se detaljna zamena vertikalnih znakova.
Svaki znak, bilo da je u pitanju vertikalna ili horizontalna signalizacija, ima važnu i nezamenjivu ulogu za sve učesnike u saobraćaju, zato apelujemo na nesavesne građane da čuvaju i ne uništavaju zajedničku imovinu, jer time narušavaju bezbednost.

Počeci vertikalne signalizacije u svetu:
Za najstariji oblik vertikalne signalizacije za koji se zna, smatra se putokaz namenjen biciklistima. Udruženje holandskih biciklista postavilo je 1894. godine nekoliko drvenih stubova duž puta Roterdam – Utreht. To su bili crveno – beli stubovi s natpisima naseljenih mesta.

 
Podeli vest: