Nova naredba opštinskog štaba za vanredne situacije

Opštinski Štab za vanredne situacije opštine Vrbas, donosi

N A R E D B U

1. Naređuje se vlasnicima svih vrsta ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu / restorani, kafići, barovi, ostali ugostiteljski objekti, kladionice, igraonice i slično / na teritoriji opštine Vrbas, osim ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja, da produže radno vreme objekata do 23 časa, a dostavne službe ugostiteljskih objekata (dostava hrane) na vreme 24 časa.

U ugostiteljskim objektima u toku radnog vremena u zatvorenim prostorijama ukupan broj ljudi limitiran je kvadraturom prostorije. Udaljenost mora biti 1,5 metar, osim ukoliko za stolom sede članovi porodice, pa raspored stolova mora biti shodno tome.

U ugostiteljskim objektima koji imaju bašte radno vreme je do 24 časa.

Obavezuju se vlasnici objekata da obezbede potrebna zaštitna i dezinfikaciona sredstva za zaposlene i korisnike i da redovno vrše dezinfekciju ugostiteljskih objekata.

Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijske službe vrše nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.

2. Na snazi ostaje zabrna održavanja manifestacija.

3. Preporučuje se Gerontološkom centru Vrbas da dozvole posete korisnicima po strogo propisanoj instrukciji nadležnog ministarstva.

 
Podeli vest: