FOTO KONKURS 2020 – RAZGLEDNICE VRBASA

Turistička organizacija opštine Vrbas raspisuje FOTO KONKURS 2020 – RAZGLEDNICE VRBASA

Ove godine Turistička organizacija opštine Vrbas otvorila je suvenirnicu gde se mogu naći raznoliki suveniri na kojima su prikazani turistički motivi opštine Vrbas. Najstarija vrsta suvenira ili uspomena sa putovanja svakako su razglednice, na kojima se prikazuju raznorodni motivi jednog kraja. S tim u vezi, Turistička organizacija opštine Vrbas ove godine organizuje foto konkurs Razglednice Vrbasa koji će trajati od 1.08.2020. do 1.10.2020.godine. Centralna tema foto konkursa su motivi opštine Vrbas, bilo da su u pitanju znameniti objekti, ambijentalne celine, parkovi, priroda, Veliki bački kanal.

FOTO KONKURS

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani, bilo da se profesionalno ili amaterski bave fotografijom.

Detalji foto konkursa i uslovi učešća

Tema: Razglednice Vrbasa
Broj fotografija: 6
Kvalitet i veličina fotografija: 300 dpi, duža strana 3000 piksela, da veličina jedne fotografije ne prelazi 2 MB, u JPG ili PNG formatu.
Fotografije mogu biti monohromatske ili u boji. Nije dozvoljeno eksperimentisati, manipulisati ili montirati sadržinu kadra.

Sve prijavljene fotografije moraju biti autenično delo potpisanog autora.

Nadoknada za učešće na konkursu se ne plaća.

Uz fotografije poslati i uredno popunjenu prijavu sa sledećim podacima: ime i prezime autora, adresa (ulica i broj), mesto stanovanja, kontakt telefon i spisak poslatih radova sa nazivom. Prijavu za učešće možete preuzeti na našem sajtu www.turizamvrbas.com

Svaki fajl označiti brojem fotografije pod kojom se vodi u prijavi sa inicijalima autora i nazivom fotografije, sve razdvojeno tačkom.

Primer: autor Petar Petrović, šesta po redu fotografija navedena u prijavi pod nazivom Crkva u centru – fajl se
označava 6.PP.Crkva u centru.

Radove slati isključivo elektronskim putem na info@turizamvrbas.com  sa naznakom za foto konkurs.
Rok za dostavljanje radova je 1. oktobar 2020.godine.

Sve pristigle fotografije će ocenjivati i odabrati dvočlani žiri u sastavu Rajko Karišić i Ivica Devčić. Žiri će od izabranih fotografija doneti odluku koja će fotografija poneti 1., 2. i 3. nagradu.

Nagrada za 1. mesto iznosi 8000 dinara, za 2. mesto 5000 dinara, i za 3. mesto iznosi 3000 dinara.

Odluka žirija je konačna i ne može se uložiti prigovor.

Nagrađene fotografije biće izrađene u vidu razglednica sa navedenim imenom autora.
Odabrane fotografije sa konkursa biće izrađene na foto papiru i prikazane na izložbi na otvorenom na Trgu Nikole Pašića tokom oktobra 2020.godine.

Sve fotografije pristigle putem konkursa ostaju u arhivi Turističke organizacije opštine Vrbas. Organizator konkursa ima pravo, bez nadoknade autorima, da koristi fotografije u svrhe promocije opštine Vrbas prilikom javnih nastupa, na internet sajtovima i u svojim publikacijama, sa navođenjem imena i prezimena autora fotografije.

Prijava Foto konkurs 2020.

 
Podeli vest: