Miroslav Aleksić dobitnik Višnjićeve nagrade za 2020. godinu

Višnjićeva nagrada za 2020. godinu pripala je pesniku Miroslavu Aleksiću. Prema obrazloženju žirija: „Miroslav Aleksić je jedan od naših najistaknutijih savremenih pesnika. Tri i po decenije je prisutan na srpskoj književnoj sceni. Njegovu poetiku odlikuje samosvojnost izraza i može se reći da ne sledi ni jedan od magistralnih poetičkih pravaca u savremenom srpskom pesništvu. Reč je o pesniku kulture koji u svojoj poeziji spaja tradicionalno i moderno, istoriju i svakodnevicu, biblijske i antičke motive sa savremenim egzistencijalnim dilemama“.

Miroslav Aleksić

 

Aleksić je rođen u Vrbasu 1960. godine. Gimnaziju je završio u rodnom gradu. Diplomirao je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio je kao sekretar Festivala jugoslovenske poezije mladih i upravnik Narodne biblioteke „Danilo Kiš“ u Vrbasu. Tri godine je obavljao poslove programskog direktora Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu. Predsednik je Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i član Upravnog odbora Zavoda za kulturu Vojvodine. Urednik je tribine Savremeni čovek i savremeni svet u Matici srpskoj. Obavlja poslove pomoćnika upravnika Biblioteke Matice srpske.

 

 
Podeli vest: