Jožef Pehan dosezao visine svojih likovnih uzora

 

 

Za likovnog umetnika iz Vrbasa koji je stavrao na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vek, Jožefa Pehana, može se reći da je postavio temelje likovne scene Vrbasa, kao i da je učio od najboljih slikarskih uzora i često dostizao visine svojih uzora. Upravo to njegov likovni rad svrstva u vrh srednjoevropskog slikarstva epohe u kojoj je živeo i stavrao. Rođen je 1875. godine, a od 1897. trajno je bio nastanjen u Vrbasu. Učio je slikarstvo najpre od Ferenca Ajzenhuta, a potom se školovao u Minhenu. Oprobao se u svim sferama ne samo likovnih, već umetnosti uopšte. Kao slikar i vajar prošao je kroz razne stvaralačke faze, a kao fotograf bio je pionir u mnogim segmentima te tada veoma mlade vizuelne umetnosti. Prateći različite pravce, neretko se posvećivao i likovnim školama i uglednim slikarskim kolonijama.

Pored značajne zbirke Jožefa Pehana koja se čuva u Gradskom muzeju Vrbasa, deo slika danas  je u Subotičkom muzeju, a deo u privatnim kolekcijama. Neki od radova dostižu veliku umetničku i finansijsku vrednost. Pehan je rano preminuo 1922. godine. Ugledni fotografski atelje nastavila je da vodi njegova udovica, dok je na njegovim slikarskim tragovima stavrao sin Bela Pehan. Jožef Pehan je učio od najboljih, savremenika i prethodnika, a i nama je ostavio poruku da učeći iz prošlosti gradimo budućnost.

 
Podeli vest: