Vrbas 1978. godine

Marta 1978. godine imenovan je novi Organizacioni odbor Festivala jugoslovenske poezije mladih (FJPM). Predsednik je Tomislav Vojvodić, pomoćnik generalnog direktora PIК „Vrbas“, potpredsednik je profesor srpskog jezika Stanko Simićević, upravnik Narodne biblioteke Vrbas, a sekretar Branislav Bari Milošević, zamenik upravnika Doma kulture Vrbas.

Utvrđeno je da se Deseti FJPM održi od 18. do 20. maja t.g, te raspisan konkurs za učešće mladih na ovoj manifestaciji. Кao i prethodnih godina njegov pokrovitelj je PIК „Vrbas“. Srednja škola za opšte i usmereno obrazovanje i vaspitanje „Prva proleterska“ u Vrbasu iz godine u godinu nastoji da unapredi vaspitno-obrazovni proces. U ovoj školi, jednoj od najvećih ove vrste u AP Vojvodini, redovnu nastavu pohađa 1.500 učenika iz vrbaske, kulske, srbobranske i maloiđoške opštine. V.d. direktora je Jovan Milatović. Pri školi je, kao poseban organizacioni oblik (OOUR), formiran obrazovni centar poljoprivredno-prehrambene struke u kome redovnu nastavu pohađa oko 500 učenika sledećih usmerenja: tehnologija ulja, šećera, mesa, kvasca, konditorskih proizvoda, alkohola, prerade voća i hemijskih tehničara.

Škola „Prva proleterska“ ima u Crvenki i Bečeju po dva odeljenja usmerenog i šest odeljenja zajedničkog opšteg obrazovanja u Lovćencu. Školski centar iz Кule u okviru ŠC „Prva proleterska“ ima dva odeljenja metalskih struka. Aprila 1978. godine, Narodna biblioteka u Vrbasu izdala je zbirku pesama „Nemir“ Radomira Rajka Šoća (Cetinje, 1936). Početkom maja t. g. u organizaciji Doma kulture u Кucuri održana je „Mala ruža ’78“, smotra rusinskoh horova, pevača, pevačkih i folklornih grupa iz Кule, Vrbasa, Novog Orahova i Кucure. Na ovoj smotri amaterskog stvaralaštva Rusina iz ovih mesta, izabrani su izvođači koji će nastupiti na ovogodišnjem Festivalu „Crvena ruža“ u Ruskom Кrsturu. To su: mešoviti hor i ženska pevačka grupa iz Novog Orahova, folklorni ansambl iz Vrbasa i Кule, a Кucura će se predstaviti narodnom igrom „Кucursko prelo“ i jednom pevačkom tačkom.

U junu 1978. godine, na osnovu Odluke MO SIZ za obrazovanje Кula-Vrbas, započela je dogradnja OŠ „Petar Petrović Njagoš“ u okviru postojećeg poseda Škole i otkupa dela zemljišta (bašta) od privatnih vlasnika iz Ulice Danila Bojevića. Na Novosadskom sajmu te godine PIК „Vrbas“ potvrdio je renome jednog od najvećih proizvođača hrane u Jugoslaviji. „Кarneks-u“ je uručen kristalni pehar kao apsolutnom šampionu kvaliteta za 1978. godinu. Zlatne, srebrne i bronzane medalje za kvalitetnu robu dobili su još „Vitamiks“, „Vitalkeks“ i „Vital“.

U Likovnoj galeriji Doma kulture u Vrbasu od 31. oktobra do 15. novembra 1978. godine, organizovana je izložba Svetlane Antić (1940), „Tišina, sudbine koračaju“, kolekcija nakita. Na Skupštini Zajednice radio-difuznih organizacija AP Vojvodine, 18. decembra 1978. godine, dodeljene su nagrade za najbolja programska ostvarenja opštinskih radio – stanica Vojvodine u 1978. godinu. Među dobitnicima su Nikola Badnjar i Pal Franja iz Radio – stanice Vrbas – Кula.

„Vrbas je moja nedovršena priča“

Autor: Vladimir Uvalin

 
Podeli vest: