U toku renoviranje pravoslavne crkve u Starom Vrbasu

Pravoslavni hram Vavedenja Presvete Bogorodice u Starom Vrbasu sagrađen je 1738. godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Foto: TV Bačka

Tokom svog višekovnog trajanja više puta je i obnavljan, a trenutno su u toku radovi u njegovoj unutrašnjosti, na restauraciji zidnog slikarstva. Ispitivanja i projekat uradio je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice. Sam projekat će se ostvarivati u nekoliko faza.

Crkva je građena u baroknom stilu i tronisana je 1744. godine. Tokom aktuelnih radova na rekonstrukciji zidova, pronađena je stara slikarska kompozicija, za koju se do sada nije znalo, a koja verovatno prikazuje Кosovski boj.

U poslednje vreme u crkvi i crkvenoj porti sprovedeni su brojni radovi kako bi se objekat zaštitio, očuvao i unapredio svoju funkciju. Restauratori i konzervatori, koji su trenutno angažovani na uređenju zidnog slikarstva ove bogomolje, predviđaju da će prvu fazu radova završiti za oko mesec i po dana. Za sve to vreme bogosluženja će se odvijati nesmetano.

 
Podeli vest: