U sredu IX sednica SO Vrbas

IX sednica Skupštine opštine Vrbas  će se održati u sredu, 30. juna 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova u sali za sednice Skupštine opštine Vrbas, u ulici Maršala Tita broj 89, u sali na IV spratu.

Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

 • Zapisnik sa osme sednice Skupštine opštine Vrbas
 • Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Vrbas
 • Predlog odluke o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Vrbas za period od 2022-2028. godine
 • Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ – u likvidaciji za 2020. godinu
 • Predlog odluke o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ – u likvidaciji za period od 01. 01. 2020.godine do 31. 12. 2020. godine
 • Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Vrbas za 2021. godinu
 • Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predškolski program Predškolske ustanove „Boško Buha“ Vrbas, za radnu 2021/2022. godinu
 • Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i finansijskog plana Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas za 2021. godinu
 • Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Centra za socijalni rad opštine Vrbas za 2021. godinu
 • Predlog rešenja o razrešenju Кomisije za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica i Predlog rešenja o imenovanju Кomisije za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica
 • Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika komandanta i člana Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas
 • Predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose
 • Pitanja i predlozi
 
Podeli vest: