У петак XXII седница СО Врбас

Сања Жигић, председница Скупштине општине Врбас, заказала је за петак, 30. јун, XXII седницу локалног парламента.

На основу члана 38. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022 / и члана  91, 92. и 94. Пословника Скупштине општине Врбас  /„Службени лист општине Врбас“, број 36/2020 и 14/2022/

САЗИВАМ XXII седницу Скупштине општине Врбас

седница ће се одржати у петак, 30. јуна 2023. године, са почетком у 10.00 часова, у сали за седнице Скупштине општине Врбас, у улици Маршала Тита број 89, у сали на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи Дневни ред:

  1. Записник са 21. седнице Скупштине општине Врбас
  1. Предлог одлуке о доношењу програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Врбас за 2023. годину
  1. Предлог одлуке о доношењу Стратешког плана развоја културе у општини Врбас за период 2023-2028. године
  1. Предлог одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за општину Врбас за период 2023-2032. године
  1. Предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за Локални план управљања отпадом за општину Врбас за период 2023-2032. године
  1. Предлог одлуке о изменама Одлуке о доношењу програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у општини Врбас за 2023. годину
  1. Предлог решења којим се даје сагласност на Предшколски програм Јавне предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас за радну 2023/2024 годину
  1. Извештај о раду Правобранилаштва општине Врбас за 2022. годину
  1. Питања и предлози

Председница СО Врбас

Сања Жигић

 

 
Podeli vest: