Svetosavske svečanosti u Vrbasu 1941. godine

Svetosavski program svih državnih i privatnih škola oba Vrbasa, 27. januara 1941. godine, održan je u sali Hotela „Grajfenštajn“. Programske tačke: Svetosavska himna, mešoviti hor Državne građanske škole Stari Vrbas; Državna himna, mešoviti hor Privatne nemačke gimnazije; Pozdravni govor, Rada Ž. Adamov, direktor Državne gimnazije; „Naša deca“, B. Nušić, učenici Državne narodne škole Novi Vrbas; „Tetka Roda: Družba kojoj treba služba“, učenice Narodne škole Stari Vrbas; „Oj, Jugoslavijo“, mešoviti hor Državne narodne škole Novi Vrbas; „Sveti Sava“, Vojislav Ilić, recituje Pavle Tuzlić, učenik IV razreda Državne gimnazije; „Lutkice“, učenice Državne mešovite građanske škole Stari Vrbas; „II rukovet“ St. Mokranjca, mešoviti hor Privatne nemačke učiteljske škole; „Кoračnica“ Trišler, orkestar Privatne nemačke učiteljske škole; „Šta nam radi onaj dido stari“ i „Skuhala sam večericu“, mešoviti hor Državne gimnazije.

Svetosavska svečanost toga dana, ali sa početkom u 11 časova, održana je i u Državnoj gimnaziji. Program je sastavila Ivanka Veselinov i Stepan Sinovec, profesori Gimnazije.

O ovoj svečanosti građanstvo je obavešteno putem litografisanih plakata. Nakon osvećenja i rezanja kolača, govor o Svetom Savi održao je Aleksandar Кorovin, profesor. Pesmu „Dolap“, M. Rakića, govorio je M. Matić, učenik III razreda, dok će Toša Birovljev, učenik II razreda, govoriti stihove D. Joksimovića „Smrt Srđe Zlopogađe“.

Na osnovu raspisa Ministarstva prosvete NR Srbije, Odluke Nastavničkog saveta ovd. Gimnazije (br. 41/46), a koje se odnose na proslavu Sv. Save za 1946. godinu, Nastavnički savet Gimnazije, 22. januara t.g, odlučio je: 1) Da se, shodno ranijem rešenju Nastavničkog saveta-prihod sa Svetosavske priredbe pošalje Matici srpskoj za kulturno-prosvetne ciljeve, preinači: jedan deo prihoda za Maticu srpsku, a drugi za nabavku udžbenika siromašnim đacima; 2) Da se priredba održi u Domu kulture, ukoliko se ne mogne održati u Domu sindikata, 27. januara u 7 časova uveče.

Organizaciju proslave preuzela je na sebe drugarica (nastavnica, prim. autora) Julijana Relić uz pomoć drugarice Angeline Stefanović.

Štampaće se plakate koje će služiti kao poziv za proslavu. Čist prihod sa ove priredbe iznosio je 4.041,50 dinara, a raspodela je izvršena na sledeći način: 1.000 dinara za kupovinu udžbenika siromašnim učenicima, dok je ostatak od 3.041,50 dinara poslat Prosvetnom odseku Okružnog narodnog odbora u Somboru, sa predlogom da se usmeri za izdržavanje gimnazijskog internata.
U odbor za proslavu Sv. Save u ovd. Gimnaziji za 1947. godinu izabrani su nastavnici: Julijana Relić, Ljubica Peregordijev, Vladimir Božović i Draginja Stankov. Julijana Relić pripremiće pozorišni komad „Džandrgljivi muž“. Predloženo je da se za sve odlične učenike pripreme pokloni.

Potpuniji pregled Svetosavske proslave u Gimnaziji daje se Godišnjim izveštajem Škole za tu šk. godinu. Svetosavska proslava, pre podne održana je je u Domu kulture, sa ovim programom: 1. Pozdravni govor: Aleksandar Кorovin, direktor; 2. Predavanje: Sv. Sava, Stana Zečević, suplent; 3. Recitacije o Sv. Savi i NOB: učenici škole; 4. Izveštaj o radu Srednjoškolske narodne omladine: Roksanda Grčić, učenica VIII razreda. Posle toga, po odluci Školskog saveta, dodeljeno je 19 knjiga najboljim učenicima, članovima Narodne omladine.

Posle podne u 7 časova održana je Svečana akademija u Domu kulture sa pozorišnim komadom, horskim pesmama, koje izvodi školski hor (80 članova) i narodnim igrama, u izvođenju školske folklorne grupe. Čist prihod od Svetosavske priredbe-akademije iznosio je 9.669,50 dinara od čega je polovina usmerena za kupovinu udžbenika siromašnim učenicima.

„Vrbas je moja nedovršena priča“
Autor: Vladimir Uvalin

 
Podeli vest: