STOP ILEGALNOJ TRGOVINI

U četvrtak 30. septembra u Media Centru u Beogradu, održana je konferencija za medije povodom realizacije projekta „Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svesti“ koji realizuje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda. 

Predstavljajući projekat “Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svesti”, menadžer projekta prof. dr Zorana Nikitović istakla je da se „projekat fokusira na ilegalnu trgovinu duvanom, alkoholom i drogama, analizirajući veze ilegalne trgovine sa drugim oblicim kriminala kao što su korupcija, pranje novca i organizovni kriminal.” Navela je da su “ciljevi projekta ispitivanje nezakonitih poslova kao što su: krijumčarenje duvana, falsifikovanje duvanskih i alkoholnih proizvoda; njihovih veza sa drugim oblicima kriminala; utvrđivanje nedostataka u postojećem zakonskom okviru kao i  razvijanje i sprovođenje trening kurseva u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine”.

Predstavljajući istraživački deo projekta, rukovodilac terenskih istraživanja, prof. dr Miloš Bešić naglasio je da je sprovedeno terensko istraživanje na prostoru Zapadnog Balkana pokazalo da se na našim prostorima dominantno još uvek koriste klasične cigarete, dok rezani duvan koristi oko 12% pušača a savremene uređaje za zagrevanje duvana koristi tek oko 3,5% pušača. Sudeći po podacima istraživanja, velika količina kutija klasičnih cigareta koju pušači koriste, nema akciznu markicu, i njihova količina se kreće od 5,6% u Srbiji do 38,9% u Crnoj Gori i čak 40,5% kutija cigareta bez akciznih markica u Albaniji. Brendovi koji se najčešće prodaju bez akcizne markice su: FM i Donatela. Osim toga, podaci pokazuju da oko 15% korisnika klasičnih cigareta u regionu, cigarete kupuje na ulici ili pijaci. 

Kada je reč o korisnicima rezanog duvana u 2/3 slučajeva reč je o duvanu koji nije brendiran, a koji je u ovom regionu najčešće poreklom iz Srbije i BiH. Rezani duvan se najčešće kupuje na pijaci, ali neretko i na ulici. Drugim rečima, precena istraživača je da u regionu Zapadnog Balkana oko 30% DUVANSKIH PROIZVODA KOJI SE KORISTE NIJE OPOREZOVANO, i ovo predstavlja ozbiljan problem, kako za ogromnu štetu koja nastaje po budžete država regiona, tako i za proizvođače cigareta. Ovome treba dodati i problem sumnjivog i neproverenog kvaliteta duvana i cigareta koji pušaći koriste, i koji dodatno može negativno uticati na njihovo zdravlje.

Vođa projekta, docent dr Goran Lapčević, je predstavljajući realizovane projektne aktivnosti, naglasio da projekat „Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svesti“ predstavlja kombinaciju istraživanja, savremenih obrazovnih tehnika i aktivnosti podizanja svesti za suzbijanje ilegalne trgovine na teritoriji Zapadnog Balkana, sa ciljem smanjivanja tolerancije društva prema ovim oblicima kriminala” i dodao  “da je za uspešnu borbu protiv ilegalne trgovine veoma važna adekvatna saradnja i pravovremena razmena informacija između različitih institucija koje imaju ključnu ulogu u njenom sprečavanju, kao što su policijski, carinski, poreski i pravosudni organi, pri čemu je zbog međunarodnog karaktera ovog fenomena, vrlo važna i adekvatna saradnja između zemalja u regionu”.

Projekat „Borba protiv ilegalne trgovine kroz istraživanje, obrazovanje i podizanje svesti“ finansira PMI IMPACT – globalna inicijativa koju je pokrenuo Philip Morris International Inc za podršku javnim, privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i sprovođenje projekata protiv ilegalne trgovine i povezanih krivičnih dela.

 
Podeli vest: