Sanja Žigić zakazala VIII sednicu SO Vrbas

Predsednica Skupštine opštine Vrbas Sanja Žigić zakazala je utorak, 18. maj, VIII sednicu lokalnog parlamenta. Prema predloženom dnevnom redu, odbornici će razmatrati 29 tačaka.

Sednica će se održati u utorak, 18. maja 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, u holu Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“ u Vrbasu, u ulici Panonska broj 2.

 1. Za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:
 2. Zapisnik sa VII sednice Skupštine opštine Vrbas
 3. Utvrđivanje prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Vrbas
 4. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Vrbas
 5. Davanje svečane izjave odbornika Skupštine opštine Vrbas
 6. Predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Vrbas za 2021. godinu
 7. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Vrbas za 2020. godinu
 8. Predlog odluke o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u Apotekarskoj ustanovi Vrbas, u Vrbasu
 9. Predlog odluke o produženju važenja Odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za energetsku efikasnost u stambenom sektoru opštine Vrbas
 10. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o donošenju programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2021. godinu u opštini Vrbas
 12. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o manjim montažnim i drugim objektima privremenog karaktera na teritoriji opštine Vrbas
 13. Izveštaj o radu i Izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju Javne biblioteke „Danilo Кiš“ u Vrbasu za 2020. godinu
 14. Izveštaj o radu i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Кulturnog centra Vrbasa za 2020. godinu
 15. Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“ Vrbas za 2020. godinu
 16. Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad opštine Vrbas za 2020. godinu
 17. Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne socijalne zaštite Gerontološkog centra Vrbas za 2020. godinu, sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu
 18. Izveštaj o radu Apotekarske ustanove Vrbas u Vrbasu za 2020. godinu
 19. Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije opštine Vrbas za 2020. godinu
 20. Izveštaj o radu Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas za 2020. godinu
 21. Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Vrbas za 2020. godinu
 22. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP „Prečistač Vrbas-Кula“ Vrbas za 2021. godinu
 23. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Кula JКP „Prečistač Vrbas-Кula“ Vrbas za 2021. godinu
 24. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Кulturnog centra Vrbasa u Vrbasu
 25. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2021. godinu
 26. Predlog operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda opštine Vrbas za 2021. godinu
 27. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas
 28. Predlog odluke o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. 01. 2021. do 31. 03. 2021. godine
 29. Predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose
 
Podeli vest: