Proglašena vanredna situacija u opštini Vrbas

Štab za vanredne situacije opštine Vrbas doneo je danas odluku o uvođenju vanredne situacije na teritoriji opštine Vrbas, saopšteno je nakon sednice ovog tela.

„Zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji opštine Vrbas, Štab za vanredne situacije doneo je meru prelaska škola na onlajn nastavu u cilju zaštite zdravlja učenika i zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koja stupa na snagu 17. novembra 2020. godine“, navedeno je u zaključku Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas.

Nakon sednice, komandant Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas Predrag Rojević saopštio je da je „u poslednja tri dana izvršeno više od 160 pregleda na COVID 19 a pozitivan rezultat je potvrđen kod 104 pacijenta“. U poslednjih sedam dana izvršeno je 876 pregleda.

„Na osnovu ovih podataka, koji jesu zabrinjavajući, doneli smo niz mera. Već od utorka osnovne i srednje škole u opštini Vrbas prelaze na onlajn nastavu, ugostiteljski objekti, objekti za posebnu namenu poput kladionica ili svadbenih salona, mogu raditi samo do 21.00 sat, a maksimalan broj prisutnih na sahranama utvrđen je na 15. Zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava, sa decom mlađom od sedam godina, upućuju se na rad od kuće kako bi se smanjio broj dece u vrtićima“, rekao je nakon sednice Rojević.

 

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 1. i 2.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) i člana 17. stav 1. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanerdne situacije u cilju smanjenja rizika aktuelne epidemiološke situacije, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrbas na sednici održanoj 16.11.2020. godine, donosi

NAREDBU

Od utorka 17. novembra 2020. godine rad svih osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova na području opštine Vrbas prelazi na online nastavu u narednih 15 dana, do 01.12.2020. godine,

Predškolsku ustanovu „Boško Buha“ pohađaju samo ona deca čija su oba roditelja zaposlena i u čijoj užoj porodici nema lica pozitivnih na virus COVID -19, kao ni onih koji su u samoizolaciji zbog kontakata sa osobom pozitivnom na virus COVID -19

Nalaže se Načelniku opštinske uprave Vrbas da tako obezbedi obavljanje delatnosti da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina, kao i zaposlenim koji imaju decu mlađu od 7 godina,

Nalaže se svim direktorima javnih preduzeća, ustanova i organizacija i agencija, čiji je osnivač opština Vrbas i sekretarima mesnih zajednica na teritoriji opštine Vrbas da obezbede minimum procesa rada,

Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, tržnih centara i kladionica od 05 do 21 čas, radno vreme će biti ograničeno za sve, osim za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe koje vrše točenje goriva i za privredu.

Zabranjuje se rad teretana, osim za profesionalne sportiste koji su u sistemu takmičenja na prvenstvima

Naređuje se pogrebnoj službi JКP „Кomunalac“ Vrbas iz Vrbasa da prilikom prijave sahrana upozna porodice da se sahrana obavlja u prisustvu najuže porodice, najviše do 15 osoba

Odeljenju za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas nalaže se mera pojačanog nadzora svih objekata na teritoriji opštine Vrbas.

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Vrbas
Skupština opštine Vrbas
OPŠTINSКI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj:822-1-97/2020-III/02
Dana: 16.11.2020. godine

Кomadant štaba za vanredne situacije
Predrag Rojević

 

 
Podeli vest: