Признања за пет школа из општине Врбас

На Међународном сајму образовања „Путокази“, који је одржан у Новом Саду, чак пет образовних установа из општине Врбас добило је званична признања комисија које су оцењивале квалитет образовно-васпитних процеса, иновативност и ваннаставне активности. Овога пута издвојиле су се Средња стручна школа „4. јули“, Основна школа „20. октобар“, Основна школа „Вук Караџић“ Бачко Добро Поље, Основна школа „Бранко Радичевић“ Савино Село, и Гимназија „Жарко Зрењанин“, која су награђене златном медаљом за квалитет наставе.

Промовишући образовање за све и афирмишући доживотно образовање, што су били овогодишњи основни циљеви „Путоказа“, сајам је био прилика за представљање више од 500 образовних профила које ученици основних и средњих школа могу изабрати при упису у средње и више школе и факултете

 
Podeli vest: