Ostvarivanje prava na korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJA PRAVA NA КORIŠĆENJE OBELEŽENIH PARКING MESTA ZA PARКIRANJE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM I IZDAVANJE IPК PARКING NALEPNICE ZA 2021. GODINU

Na javnim opštim i posebnim parkiralištima na teritorije opštine Vrbas pravo na korišćenje obeleženih parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom imaju:

  • lica kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom najmanje 70%, odnosno sa I, II, III ili IV stepenom telesnog oštećenja donjih ekstremiteta, karlice,
  • lica sa 90% ili 100% oštećenja vida,
  • lica na dijalizi koja svojim vozilom odlaze na dijalizu;
  • roditelji, odnosno staraoci invalidne dece sa oštećenjima donjih ekstremiteta i karlice, kao i slepe dece, pod uslovom da pohađaju specijalnu školu, ili da su smeštena u ustanovu za dnevni boravak, ili da idu na rehabilitaciju ili redovan lekarski tretman,
  • ratni i mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti, kao i V i VI grupe invalidnosti koji imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak,
  • lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, multiple skleroze i cerebralne paralize, koja za kretanje koriste invalidska kolica.

Obrazac možete preuzeti ovde

 

 
Podeli vest: