Održana VIII sednica Skupštine opštine Vrbas

Skupština opštine Vrbas usvojila je rebalans budžeta za 2021. godinu. Nova opštinska kasa sada je projektovana na 1.700.810.990 dinara, za 51,6 miliona dinara više nego ranije planiranih 1.649.151.430 dinara, uz najavu suficita od 15,3 miliona dinara. Budžet za 2021. godinu veći je za više od osam odsto, odnosno za 152,4 miliona dinara, u odnosu na budžet za 2020. godinu.

Obrazlažući prvi rebalans u 2021. godini, predsednik opštine Vrbas Predrag Rojević najavio je „ulaganja u više od 20 velikih investicija u oblasti komunalne infrastrukture, obrazovanja i kulture, najveća u poslednjih 30 godina, koje će omogućiti kvalitetniji život svih stanovnika Vrbasa“. „Uređenje komunalnog sistema, završetak vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija škola i vrtića, kao i uređenje ulica i atarskih puteva spadaju u naše glavne prioritete. Jedan od naših imperativa su i nova radna mesta. Zato radimo na otvaranju nove industrijske zone koja će nam omogućiti da obezbedimo nove fabrike i posao za stanovnike Vrbasa. Snažnu podršku u realizaciji velikog broja projekata pruža nam Pokrajinska vlada“, rekao je Rojević. Predloženi rebalans dobio je podršku vladajuće koalicije SNS – SPS, kao i podršku partnera iz Pokreta socijalista, Jedinstvene Srbije i SRS.

Na predloženi rebalans opozicioni odbornici GG „Oslobodimo Vrbas“ uložili su više od 150 amandmana, ali su svi oni nakon višečasovne rasprave odbijeni.

Osma sednica Skupštine opštine, koja je trajala više od 20 časova, počela je minutom ćutanja i utvrđivanjem prestanka mandata odbornika Mirka Fatušića, usled smrti, kao i potvrđivanjem mandata novog odbornika u lokalnom parlamentu Slavka Černjuša. Do promena je došlo i u rukovodstvu opštine Vrbas; ostavku na mesto zamenika predsednika opštine dao je Milan Glušac, bivši predsednik opštine i dugogodišnji radnik Opštinske uprave, koga je na funkciji zamenika predsednika opštine Vrbas, na predlog Predraga Rojevića, zamenila Tijana Aleksić.

U nastavku sednice, podršku vladajuće većine dobili su i odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Vrbas za 2020. godinu, odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u Apotekarskoj ustanovi, zatim odluka o produženju važenja odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za energetsku efikasnost u stambenom sektoru, izmenjena i dopunjena odluka o boravišnoj taksi, izmenjena odluka o donošenju programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini za 2021. godinu, i izmenjena i dopunjena odluka o manjim montažnim i drugim objektima privremenog karaktera na teritoriji opštine Vrbas.

Skupština opštine usvojila je izveštaje o radu i izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju za 2020. godinu Javne biblioteke „Danilo Кiš“, Кulturnog centra, Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, zatim Centra za socijalni rad, Gerontološkog centra, Apotekarske ustanove, Turističke organizacije, Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu i Pravobranilaštva opštine Vrbas.

Takođe, većinom glasova odobrene su saglasnosti za program poslovanja JКP „Prečistač Vrbas-Кula“ za 2021. godinu, za program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Кula JКP „Prečistač Vrbas-Кula“, za odluku o izmenama i dopunama Statuta Кulturnog centra Vrbasa, zatim za program rada međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2021. godinu i za Plan odbrane od poplava za vode II reda opštine Vrbas za 2021. godinu.

Usvojena su i nova razrešenja i imenovanja članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas, zatim informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vrbas za period od 01. januara 2021. do 31. marta 2021. godine, kao i predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

Sednica je okončana pitanjima i predlozima odbornika.

 
Podeli vest: