Održana VI sednica skupštine opštine Vrbas

Odbornici lokalnog parlamenta doneli su novu Odluku o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Vrbas, Odluku o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga, izmenjenu i dopunjenu Odluku o obavljanju komunalnih delatnosti, a zatim i dali podršku obrazovanju Кomisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Vrbas.

Na predlog Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, Aleksandra Hever razrešena je dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“‘ u Zmajevu, a na ovo mesto imenovana je Danijela Savanović; Nataša Miletić razrešena je dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Petar Petrović Njagoš“, a imenovan Miloš Uskoković; Slavica Nešković i Biljana Janković razrešene su dužnosti članovi Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Ravnom Selu, a imenovane su Dejana Кovačević i Aleksandra Кovačev.

Do izmene je došlo i na čelu Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“; umesto Ognjena Vasiljevića za v.d. direktora ustanove imenovana je Miljana Štulić, koja je podnela ostavku na funkciju odbornika u lokalnom parlamentu.

Ova sednica bila je i prva u kojoj su odbornici ceo skupštinski materijal dobili u digitalnom formatu. Za ovo je bilo potrebno da odbornici zaduže nove tablet uređaje.

„Skupština opštine Vrbas uštedeće godišnje čak tri miliona dinara uvođenjem novog modela dostavljanja materijala. Umesto štampanih materijala, svih 36 odbornika, rukovodstvo opštine i članovi Opštinskog veća, od 01. februara dnevni red dobijaju u elektronskom formatu, i mogu mu pristupiti preko tablet uređaja. Od sada ćemo samo na papiru i štampi štedeti 250.000 dinara svakog meseca. Uverena sam da ćemo na ovaj način značajno unaprediti rad Skupštine opštine i da ćemo zahvaljujući bržoj dostavi materijala naš rad učiniti efikasnijim“, ocenila je Sanja Žigić, predsednica SO Vrbas.

Tablet uređaji nabavljeni su u saradnji sa Telekomom Srbija.

 
Podeli vest: