Од 01. октобра Попис пољопривреде 2023

До почетка Пописа пољопривреде 2023. остало је још само неколико дана и у току су последње припреме за ефикасан рад на терену. Пре почетка Пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце Пописа, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму Завода, саопштили су организатори Пописа пољопривреде 2023. у општини Врбас.

„У просторијама Скупштине општине од 25. до 29 септембра одржава се петодневна обука за пописиваче за Попис пољопривреде у 2023. години. За територију општине Врбас предвиђено је 14 пописивача, а обука се врши и за девет пописиваче за општину Бачки Петровац, тако да нам је част да будемо домаћини и угостимо колеге из друге општине. Подаци ће се прикупити методом интервјуа на терену, од 01. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI). Газдинства привредних друштава, земљорадничких задруга и других облика организовања са статусом правног лица пописаће се самостално, уносом података у веб-Упитник (метод CAWI), који је доступан од 01. јуна.

Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа, посветиће се заштити података. Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са законом и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године“, наводи се у саопштењу.

Иначе, од 28. септембра до 15. децембра 2023. године, од 08.00 до 20.00 часова, у Републичком заводу за статистику је организован рад инфо-центра са задатком да пружа све неопходне информације становништву путем бесплатне телефонске линије: 0800.444.005.

 

 
Podeli vest: