Нови конкурси из области образовања и права мањина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је осам нових конкурса, четири из области образовања и четири из области остваривања права националних мањина – националних заједница. Путем ових конкурса укупно се додељује 287,1 милион динара, распоређених на следећи начин:

I – 186 милиона динара – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање образовно-васпитних установа (122 милиона за основне школе, 45 милиона за средње школе, 7,5 милиона за домове ученика и 11,5 милиона за предшколске установе), контакт: 021/487-4614, 487-4036, 487-4268, 487-4743;

II – 26,4 милиона за програме и пројекте у области образовања у АП Војводини:

  • 13,7 милиона динара на нивоу основног и средњег образовања
  • 2,5 милиона динара у области ученичког стандарда
  • 700.000 динара у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа
  • милион динара за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих
  • 3,5 милиона динара за основне и средње школе које реализују двојезичку наставу
  • Пет милиона динара за програме и пројекте за подизање квалитета основног и средњег образовања – промовисање и унапређивање безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине

III – 15 милиона динара за трошкове обуке талентованих ученика средњих школа с територије АП Војводине и ангажовањa стручних сарадника на Андревљу (пет милиона динара за основне школе и 10 милиона динара за средње школе)

IV – Два милиона динара за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду

V – 33 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини

VI  – 14 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини

VII – 10 милиона динара органима и организацијама у АП Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница

VIII – 700.000 динара за суфинанисирање потпројекта „Мултикултурализам на клик”

Рок за подношење пријава под тачкама 2, 3. и 4. је 14. фебруар, док је за конкурсе под тачком 1. и под тачкама од 5. до 8. рок 23. фебруар 2024. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, с назнаком назива конкурса/програма и пројекта – Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети на сајту Покрајинскoг секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –

 
Podeli vest: