Poljoprivredno preduzeće „Sava Kovačević“, jedan je od nekadašnjih najvećih agrarnih kompleksa. Osnovano je 1946. godine, a sada poseduje oko 4.000 hektara zemljišta, oko 50 hektara voćnjaka, farmu krava i farmu tovnih junadi.

Ribnjak „Ečka“ jedan od najstarijih ribnjaka u Evropi, tu je 1891. godine započela proizvodnja ribe, a prostire se na oko 2.000 hektara.