JKP „Komunalac“ apeluje na odgovorno odlaganje otpada

VRBAS –

Građani Srbije svake godine bace oko 2,5 miliona tona raznovrsnog smeća. Samo 60 odsto tog smeća se sakuplja organizovano od strane komunalnih preduzeća i odlaže na neku od 164 registrovane deponije, a ostatak, nažalost, nesavesni građani bacaju pored puteva, reka i naseljenih mesta na divlje deponije.

FOTO: RTV

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ iz Vrbasa upravlja otpadom ne samo u gradu, već i u svih pet sela u opštini Vrbas. Za odlaganje komunalnog otpada fizičkim i pravnim licima obezbeđeno je 12 hiljada kanti i oko 1000 metalnih kontejnera, kaže Mladen Pavlović, poslovođa Poslovne jedinice „Čistoća“.

„Svakodnevno se iznosi smeće, kako iz Vrbasa tako i iz naseljenih mesta po utvrđenom rasporedu. Sva domaćinstva imaju zaduženu komunalnu opremu, a kolektivno stanovanje ima metalne kontejnere. U principu je dovoljno, kada bi se više vodilo računa, kada se ne bi oko te komunalne opreme, pre svega mislim kontejnera, bacalo nepotrebno smeće, pre svega mislim na kabasti otpad, građevinski otpad, biljni otpad, ali to su sasvim dovoljne količine trenutno za komunalni otpad za čega je to ustvari i predviđeno“, rekao je Pavlović.

Zbog nesavesnog odlaganja otpada, često dolazi do stvarnja divljih deponija, koje vrbaški komunalci čiste po nalogu komunalne inspekcije, dodaje Pavlović.

„Moram istaći da sam grad Vrbas nije toliko problematičan po pitanju divljih deponija kao recimo više naseljena mesta opštine Vrbas. One se čiste jednom ili dvaput godišnje, ali kod njih je najveći problem što tu građani bacaju uz same te pristupne atarske puteve, pa onemoguće sam pristup tim deponijama, i to je ustvari tamo i najveći problem“, kaže Pavlović.

Vrbaško komunalno preduzeće apeluje na građane da svoj građevinski i biljni otpad odlažu na glavnu gradsku deponiju, a ova usluge za fizička lica potpuno je besplatna.

 
Podeli vest: