Invej želi da preuzme sve akcije Vitala

Zemunski AD Invej obavestio je o nameri preuzimanje fabrike ulja i biljnih masti „Vital“, objavljeno je na Beogradskoj berzi.

„Invej“ ima nešto više od 60 procenata akcija „Vitala“ i ima nameru da preuzme preostalih 30,9 procenata akcija te firme iz Vrbasa.

U roku od 15 radnih dana Invej će objaviti ponudu za preuzimanje akcija a najkasnije narednog radnog dana od prijema rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja.

Prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti jedini akcionar Inveja je Sredojević Slađana.

U istom registru se navodi da je na većem delu akcija Inveja u Vitalu upisano založno pravo dok je manji pod sudskom blokadom.

Akcionari Vitala su Paralela D.O.O, Biznis suport kompani, Trivit-mlin, Enigma internacional, a još gotovo 18 procenata ih je u vlasništvu malih akcionara.

 
Podeli vest: