Invej želi ceo Vital – po akciji ponudio 1.030 dinara

Beogradski AD Invej želi da preuzme 30,9 procenata akcija i postane jedini vlasnik fabrike ulja i biljnih masti „Vital“ u Vrbasu, navodi se u ponudi za preuzimanje objavljenoj na Beogradskoj berzi.

Vital ima više od 763.000 akcija a Invej, koji sada drži nešto više od 69 procenata akcija, planira da kupi više od 236.000 akcija i postane jedini vlasnik.

vital, vrbas

Za svaku od akcija Vitala beogradski Invej ponudio je 1.030 dinara, isključivo u gotovom novcu.

Ponuda Inveja otvorena je danas, trajaće 21 dana i biti zatvorena 5. maja.

Invej navodi da nema nameru da menja osnovu delatnost Vitala i mesto njenog obavljanja a nastojaće da unapredi buduće poslovanje.

Dodaje se da realizovanje strateških planova Inveja neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravnih status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti nad 458.000 akcija Inveja u Vitalu postoji upisano založno pravo, a sudska blokada je na 65.000 takvih akcija.

U gotovo 31 posto akcija Vitala koje Invej želi da kupi najveće pakete u rasponu od 1,3 do četiri posto ukupne emisije imaju Paralela, Biznis suport kompani, Trivit-Mlin, Enigma Internacional.

U vlasništvu fizičkih lica je 17,9 procenata emisije akcije Vitala, odnosno 137.000 akcija.

 
Podeli vest: