Ilija Mirković je ostavio neprocenjiv doprinos prosveti Vrbasa

„Vrbas je moja nedovršena priča“

Piše: Vladimir Uvalin

Mirković, Ilija (Carigrad/Instambul, 13/26. januar 1908 – Vrbas, 7. april 1996), učitelj. Nižu gimnaziju u Baru završio je 1925. godine, a nakon toga Državnu učiteljsku školu na Cetinju, juna 1929. godine.

Praktični učiteljski ispit položio je u Dubrovniku, 23. novembra 1934. godine. Prvo službovanje bilo mu je u OŠ Lenište (Prilep), oktobar 1930 – jun 1933. godine. Slede OŠ: Lastva (Trebinje), Srp. Кalenderovce (Derventa), Majkovac (Virovitica) do 18. januara 1944. godine. Odlukom NOO za Slavoniju, prvo je učitelj u Lisičini do 26. oktobra 1944. godine, a zatim prosvetni referent SNOO-a Podravska Slatina. Na ovom položaju ostaje do opšteg povlačenja iz Slavonije, da bi se 8. februara 1945. godine prebacio u Mađarsku.

Ilija Mirković dolazi u Bajmok, gde se prijavljuje zbegu za Hrvatsku. Odatle je upućen u Кulu za upravnika Dečjeg doma. Po zatvaranju Doma, 26. maja 1945. godine, postavljen je za učitelja u Bačkom Monoštoru. U Starom Sivcu je od 16. oktobra 1945. do avgusta 1948. godine. Septembra 1948. godine, sa suprugom Smiljkom, učiteljicom, dolazi u Vrbas.

Formiranjem osmoletki, septembra 1951. godine, iz Prve premešten je u Drugu osmoletku, do 10. marta 1952. godine. Ponovo je u Prvoj osmoletki, predaje Matematiku, Fiziku i Ručni rad.

Odlaskom Nikole Vukčevića, direktora OŠ „Petar Petrović Njagoš“, avgusta 1954. godine, prvo je postavljen za v.d. direktora, a zatim za direktora iste škole, do 1. maja 1956. godine. Nakon toga stavljen je na raspoloženje NOS Vrbas, do 31. avgusta 1957. godine. Potom službuje u: OŠ „Svetozar Miletić“, naselju Vinogradi (kasnije OŠ „Dušan Vukasović“), OŠ „Bratstvo jedinstvo“. Februara 1963. ponovo je u Njagoševoj školi, gde ostaje do penzionisanja, 31. avgusta 1968. godine.

Na svečanoj sednici Opštinske skupštine Vrbas, 20. oktobra 1968. godine, dodeljene su Oktobarske nagrade Vrbasa zaslužnim kolektivima i pojedincima. Između ostalih, sa 1.000 dinara, nagrađen je i Ilija Mirković, penzionisani učitelj. U braku sa učiteljicom Smiljkom Mirković (Mišići, Bar, 1910. – ?) rođene su im tri kćerke: Olivera (Beograd), Dušanka (Malme) i Tatjana (Prag).

Izvor: V. Uvalin, „Prva osmoletka-Osnovna škola „Petar Petrović Njagoš“ Vrbas (1951-2016)“ Prilog: Učenici VII razreda 1954. (nastavnici: M. Bajac, I. Mirković, M. Vučetić)

 
Podeli vest: