Druga sednica Skupštine opštine Vrbas

Druga sednica Skupštine opštine Vrbas, od konstituisanja novog saziva, održana je u prisustvu 28 od 36 odbornika koliko ih broji lokalni parlament. Na Dnevnom redu našlo se 14 tačaka. Prethodno su obornici opozicione odborničke grupe „Oslobodimo Vrbas“, Goran Roganović i Dragan Stijepović, izneli više predloga za dopunu dnevnog reda, ali ih skupštinska većina nije prihvatila. Na ovoj sednici potvrđeni su mandati troje novih odbornika koji su zamenili stare sa izbornih lista i nakon toga položili svečane zakletve.

Usvojeni su predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, kao i predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Vrbas za 2020. godinu. Razmatrani su i planovi detaljne regulacije Savinog Sela sa detaljnom regulacijom javnog građevinskog zemljišta i Predlog odluke o izradi Izmena i dopuna plana generalne regulacije bloka 27 i 36 u Vrbasu. Ovi planovi su usvojeni i odlučeno je da se u oba slučaja ne pristupi izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Na dnevnom redu Druge sednice našao se i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Vrbas i o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ove ustanove. Odbornici su takođe, razrešili stari, a imenovali novi sastav Štaba za vanredne situacije opštine Vrbas.

 
Podeli vest: