25 godina od osnivanja Osnovne muzičke škole u Vrbasu

Nakon saznanja da će se služba Društvenog fonda za građevinsko zemljište i lokalne puteve Opštine Vrbas preseliti u druge prostorije, Malisav Simićević direktor OŠ „Petar Petrović Njagoš“ u Vrbasu zajedno sa mr Borom Zubovićem, nadzornikom za muzičku kulturu Školske uprave Novi Sad, obišli su predmetnu zgradu i utvrđeno je da bi ista bila pogodna za rad i razvoj Škole za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (OMŠ).

Čak je mišljenje navedenog nadzornika – da bi bila prava šteta predmetni objekat ne staviti u funkciju muzičke kulture u ovom gradu, jer mu je i spoljašnja arhitektura prilagođena ovoj umetnosti. Osim toga unutrašnjost objekta ne bi zahtevala značajnija prilagođavanja za rad ove škole. Unutrašnjost i dvorište objekta omogućuju perspektivu razvoja ove Škole što je uz navedeno vrlo značajno.

Osnivanje Osnovne muzičke škole u Vrbasu išlo je ovim tokom: Vlada Republike Srbije, 24. novembra 1995. godine, donela je Odluku o osnivanju Osnovne muzičke škole u Vrbasu. Ministar prosvete Republike Srbije, 22. januara 1996. godine, imenovao je za v.d. direktora OMŠ Miru Vujičić. Vlada Republike Srbije, 17. aprila 1996. godine, imenovala je privremeni Školski odbor. Predsednik Odbora je Zoran Кoprivica, advokat iz Vrbasa.

Tokom septembra t.g. urađen je Godišnji plan rada škole za šk. 1996/97. godinu; Elaborat o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika Škole, izrađen je oktobra t.g. kako bi ista mogla da otpočne sa radom.

Dana, 18. oktobra 1996. godine Škola se obratila Izvršnom odboru SO Vrbas za ustupanje na korišćenje adaptiranog stambenog prostora, bivšeg Fonda za građevinsko zemljište, za potrebe Škole. Ministar prosvete Republike Srbije, februara 1997. godine, daje saglasnost da su ispunjeni uslovi u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika da bi Škola otpočela sa radom i obavljanjem delatnosti osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja dece. U toku februara 1997. godine izvršena je registracija Škole kod nadležnog suda.

Sve ovo omogućilo je da se Osnovna muzička škola u Vrbasu osamostali i počne da radi kao samostalna ustanova-škola 1. marta 1997. godine.

Drugo takmičenje klavirskih dua OMŠ Srbije održano je maja 1998. godine u Trsteniku. Učestvovala su 22 klavirska dua iz cele Srbije. Žirijem je predsedavao profesor Ingrid Rajić sa FMU u Beogradu. Učenici OMŠ u Vrbasu Jelena Babić i Aljoša Mušikić, u kl. Verice Ožegović, u I kategoriji, osvojili su 79 od 100 bodova, odnosno III nagradu. Učenici su izveli „Dve igre“ К. M. Webera i „Boogie Woogie“ E. Hradeckia. Povodom ovog zapaženog rezultata, nastavnica Verica Ožegović rekla je: „Prvi put, ove godine, naša Škola je učestvovala na takmičenju na nivou Republike. Naša očekivanja nisu bila velika. Išli smo sa namerom da budemo učesnici, da školu predstavimo u najboljem mogućem svetlu, neopterećeni željom da se mora pobediti i dobiti nagrada. Utoliko su naše iznenađenje i radost bili veći kada smo saznali da smo osvojili treće mesto“.

To je prva nagrada od osamostaljenja škole. Prema rečima direktora OMŠ Mire Vujičić, „ovo visoko priznanje došlo je pomalo neočekivano. Tim pre, svi su veoma ponosni i još uvek pomalo uzbuđeni“.

Zbog velikog interesovanja, tokom rada Muzičke škole otvaraju se odseci za klavir, harmoniku, gudače, duvače i trzače. Ozbiljnim i stručnim radom, ukazala se potreba za otvaranjem izdvojenih odeljenja u Zmajevu, Savinom Selu i Srbobranu. S ponosom se može kazati da OMŠ ima značajnu ulogu u razvoju i širenju muzičke kulture u životu i radu opštine.

Organizovanim, kontinuiranim i stručnim radom škole rezultati učenika se afirmišu kroz javne nastupe, koncerte, republička i međunarodna takmičenja postižući istaknute rezultate.
S takvim uspehom i postugnućima, mnogi učenici OMŠ nastavili su dalje školovanje u srednjim muzičkim školama, na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu.

Sagledavajući celokupni rad OMŠ do danas može se konstatovati da je opravdala svoje postojanje i da ima ogromnu
ulogu u razvoju i širenju muziče kulture u Vrbasu.

„Vrbas je moja nedovršena priča“

Izvor i foto: V. Uvalin, „Od muzičkog tečaja do OMŠ u Vrbasu (1952-2017)“

1

 
Podeli vest: