01. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba

Crveni krst Vrbas obeležiće 01. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba. Za ovu priliku danas u 11.00 časova, u prostorijama Crvenog krsta, biće organizovano druženje volontera starije generacije sa kolegama iz Udruženja penzionera, Aktiva žena i drugih organizacija koje okupljaju starije osobe.

„Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 01. oktobra, u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, UN su 1991. godine usvojile principe koji se odnose na starije osobe, a zatim je na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine, usvojen i Madridski međunarodni akcioni plan za starenje, kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Ove, 2020. godine, obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID 19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama. Takođe je važno prepoznati odgovornost starijih osoba prema sopstvenom zdravlju i njihovu ulogu u fazama spremnosti i reagovanja na trenutnu i buduću pandemiju. Tema ovogodišnje kampanje je ‘Da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje’? Starenje populacije danas je jedan od najvećih uspeha čovečanstva, ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, posebno sada u periodu pandemije.

Međunarodni dan starijih osoba promoviše Dekadu zdravog starenja (2020–2030) i razgovor javnozdravstvenih profesionalaca o pet strateških ciljeva Globalne strategije i Akcionog plana za starenje i zdravlje. Globalna strategija je dobro integrisana u sve Ciljeve održivog razvoja, a posebno u cilj 3: ‘Osigurati zdrav život i promovisati dobrobit svih u svim uzrastima’.

Trenutno, oko 901 milion ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi 2 milijarde, što će predstavljati preko 20 procenata svetske populacije. Trend povećanja broja starijih osoba će biti najveći u zemljama u razvoju, pri čemu se Azija izdvaja kao region sa najvećim brojem starijih osoba, dok se Afrika suočava sa najvećim proporcionalnim rastom broja starijih osoba. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2019. godini je 6.945.235. Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3.561.503), a 48,7% muškarci (3.383.732). Prema podacima za Republiku Srbiju u 2019. godini. udeo lica starih 65 i više godina iznosi 20,7%, a mlađih od 15 godina ima 14,3%“, saopšteno je iz Crvenog krsta.

 
Podeli vest: