ODLUKA O UКIDANJU VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 38. stav 4. i člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama /„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018/, člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi /„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon 47/2018/ i člana 53. Statuta opštine Vrbas /„Službeni list opštine Vrbas“, broj 26/2018/, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vrbas, Predsednik opštine Vrbas, 03. septembra, doneo je

ODLUKA O UКIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE VRBAS

1. Ukida se vanredna situacija na teritoriji opštine Vrbas, koja je uvedena 09. jula 2020. godine zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19.

2. Ostaju na snazi mere i naredbe koje je doneo Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrbas radi zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom listu opštine Vrbas“.

Predsednik opštine Vrbas

Predrag Rojević

 
Podeli vest: