Нове погодности за носиоце борачке легитимације

Новим правилником Република Србија носиоцима борачке легитимације, односно легитимације лица која припадају другим категоријама из борачке популације, обезбеђене су одређене погодности, што представља симболични вид захвалности државе онима који су се одазвали на њен позив да је бране када је то било тешко.

КАКО ДО БОРАЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ?

Да би се израдила борачка легитимација, потребно је да борац, којим је решењем признат статус борца попуни упитник о статусу, признатим правима и потребама борца, у општини Врбас, на шалтеру бр. 8, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова.

На основу члана 110. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“, број 18/2020) Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прописује ближе услове и начин издавања легитимације борца. Легитимације издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и оне представљају јавну исправу за признато својство борца, ратног војног инвалида или корисника права палог борца, а штампа их и израђује Народна банка Србије, Завод за израду новчаница и кованог новца. Након израде, Министарство их доставља локалној самоуправи која их прослеђује непосредним корисницима.

Упитник можете преузети ОВДЕ.

 
Podeli vest: